RMS-DC轉換器

ADI公司生產的RMS-DC轉換器廣泛用于必須實現交流信號低功耗精密測量的場合。ADI公司的rms-dc轉換器可提供實時測量,這意味著不會存在任何延遲問題,例如那些限制其他技術頻率響應的問題;在較寬的輸入頻率范圍內,直流輸出只相當于rms輸入,復雜波形則不限于正弦波。ADI提供種類繁多的rms-dc轉換器,這些轉換器針對最嚴苛的性能、功耗、成本應用而優化,能夠滿足真正的 rms 需求。
產品選型表

線性和精密技術:新產品升級查看手冊

RMS-DC轉換器

  按住Shift鍵進行二次排序
SortOrderPart#BW -3 dB
(typ)
(Hz)
Vin rms
(max)
(V rms)
Crest Factor Error @ CF=3Total ErrorVout
(max)
(V)
dB OutputIs
(typ)
(A)
Vs span
(min)
(V)
Vs span
(max)
(V)
Price (1000+)
($ US)
1AD8436 1M 3 0.5- 3 No 325μ 4.8 36 $2.95 (AD8436JCPZ-R7)
2LTC1968 15M 1 0.2 0.1% 50Hz to 1kHz 5 No 2.3m 4.5 6 $3.95 (LTC1968CMS8#PBF)
3LTC1967 4M 1 0.2 0.1% 50Hz to 1kHz 5 No 320μ 4.5 6 $3.40 (LTC1967CMS8#PBF)
4LTC1966 800k 1 0.2 0.1% 50Hz to 1kHz 5 No 170μ 2.7 12 $2.95 (LTC1966CMS8#PBF)
5AD737 460k 1 0.7 ±0.2 ±0.2 (mV±% of rdg) 5 No 170μ 5 33 $4.32 (AD737JRZ)
6AD736 460k 1 0.7 ±0.2 ±0.2 (mV±% of rdg) 12 No 160μ 6 33 $4.96 (AD736ARZ)
7AD637 8M 7 0.1 ±0.5 ±0.2 (mV±% of rdg) 13.5 Yes 2.2m 6 36 $12.97 (AD637JRZ)
8AD636 1.5M 0.2 -0.2 ±0.2 ±0.5 (mV±% of rdg) 1 Yes 800μ 5 24 $15.37 (AD636JHZ)
9AD536A 450k 7 -0.1 ±2 ±0.2 (mV±% of rdg) 12.5 Yes 2m 5 36 $10.91 (AD536AJQ)